вторник, 23 сентября 2014 г.

Інформаційне повідомлення

                                               
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ  НАПН УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
запрошують  узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції
«Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів»,
яка відбудеться 30-31жовтня 2014 р.
на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України та Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу


МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
обговорення актуальних проблем розроблення і впровадження інноваційних підходів у професійну підготовку майбутніх учителів початкових класів; визначення перспективних напрямів навчально-виховної  діяльності на засадах педагогічних інновацій, розроблення науково-методичних рекомендацій щодо здійснення професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи на інноваційній основі.
Наукові напрями роботи конференції:
1.     Психолого-педагогічні та культурологічні аспекти професійної підготовки вчителя.
2.   Інноваційні підходи до професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів.
3. Науково-методичний супровід професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів.
До участі в конференції запрошуються педагогічні  працівники:
учителі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі педагогічних коледжів, викладачі педагогічних вищих навчальних закладів, методисти та викладачі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, завідувачі кабінетами (зав.кафедрами, зав.відділами) початкової освіти, старші наукові співробітники відділів (лабораторій) науково-дослідних інститутів.

Форми участі в конференції:
-        виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація,
-        тези, стаття до збірника наукових праць
 Умови участі у конференції: участь в інтернет-офлайн форматі (заочна участь), обговорення – у постерному  режимі. 

Статті (8-12 сторінок),  тези,  відео-виступи  та матеріали  для  постерного обговорення просимо надсилати до 29 жовтня 2014 року на адресу: nauk.ipood @gmail.com

Учасники конференції, виступи яких будуть розміщені на сайті, отримають електронною поштою програму та  сертифікати учасників. 

Матеріали конференції будуть розміщені  до 30 листопада сайті Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу http://pedcollege.kiev.ua/ (посилання на конференцію)  та на блозі конференції: http://ipoodvvs-konferez.blogspot.com/

Обговорення актуальних питань конференції відбудеться у режимі форуму 30-31 жовтня 2014 року

Статті за підсумками конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» у грудні 2014 року (статті до збірника приймаються до 05 листопада 2014 року).  
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище__________________________________________________________
Ім’я_______________________________________________________________
По-батькові________________________________________________________
Посада____________________________________________________________
Назва установи/навчального закладу __________________________________
Науковий ступінь __________________________________________________
Вчене звання ______________________________________________________
Контактні телефони, E-mail: _________________________________________
Домашня адреса____________________________________________________
Науковий керівник, (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад
(установа)________________________________________________
Співавтори_________________________________________________________

Вид участі у конференції (виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація або стендова доповідь, тези, стаття до електронного збірника)
Назва доповіді або статті _____________________________________________________

Секція, в рамках якої Ви бажаєте представити доповідь або статтю:
_________________________________________________________________________________


скачати заявку можна тут